Udruga Anđeli posvećuje veliku važnost zaštiti osobnih podataka naših korisnika. Politika zaštite privatnosti uređuje način postupanja s informacijama koje udruga obrađuje odnosno prikuplja kad se posjeti naša internet stranica. Obrada osobnih podataka temelji se na jednoj od zakonitih osnova obrade. Ova detaljna izjava o politici zaštite privatnosti i politici kolačića primjenjuju se na  internet stranici udruge.

Udruga Anđeli posvećuje veliku važnost zaštiti osobnih podataka naših korisnika. Politika zaštite privatnosti uređuje način postupanja s informacijama koje Udruga Anđeli  obrađuje odnosno prikuplja kad se posjeti naša internet stranica. Obrada osobnih podataka temelji se na jednoj od zakonitih osnova obrade.

Voditelj obrade: Andrea Štimac

Službenik za zaštitu podataka: Andrea Štimac

Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Osobnim podacima smatraju se oni podaci koji Vas identificiraju (poput imena, adrese, e-maila ili poštanske adrese i dr.). Udruga Anđeli ne prikuplja Vaše osobne podatke, osim u slučaju kada ste nam ih Vi izričito učinili dostupnima (npr. prilikom naručivanja proizvoda ili pretplate ili nekog drugog razloga), čime pristajete odnosno dajete privolu na njihovo korištenje u niže navedene svrhe.

Korištenje i otkrivanje odnosno prijenos osobnih podataka

Udruga Anđeli  koristit će Vaše osobne podatke za potrebe tehničkog upravljanja internetskom stranicom, analize preferenci te dostave općih i individualiziranih ponuda, s ciljem da Vam se omogući pristup posebnim informacijama te za potrebe komunikacije s Vama. Obavještavamo Vas da je moguće da Vaše osobne podatke učinimo dostupnima i drugim društvima unutar Udruga Anđeli  i klijentima, a sve s ciljem ispunjenja svrhe za koju su navedeni osobni podaci prikupljeni. Također, Udruga Anđeli  savjetuje svim roditeljima i skrbnicima da djecu poduče o tome kako sigurno i odgovorno postupati s osobnim podacima na internetu. Usluge koje pružamo nisu namijenjene osobama mlađim od 16 godina, ali za podatke koje prikupljamo ili obrađujemo ne možemo znati da li se odnose na osobe mlađe od 16 godina. Savjetujemo svim roditeljima i skrbnicima da poduče osobe mlađe od 16 godina o tome kako sigurno i odgovorno postupati s osobnim podacima na internetu.

Politika vezana uz korištenje i pohranjivanje Kolačića (HTTP cookies)

Naše internet stranice koje posjećujete koriste kolačiće. Kolačićima se smatraju datoteke male veličine koje se privremeno pohranjuju na Vašemu tvrdom disku, što našoj internet stranici omogućava prepoznavanje Vašega računala prilikom sljedećeg posjeta stranice Udruga Anđeli.

Navedeni alati mogu prikupljati i pohranjivati tehničke podatke kao što su kolačići, IP adresa korisnika i/ili posjetitelja, identifikator mobilnog uređaja, podatke o pregledniku i slično, ali pritom ne identificiraju osobu.

Kolačići koji se pohranjuju služe u analitičke i statističke svrhe i za funkcioniranje svih značajki internetske strance i boljeg korisničkog iskustva. Ti kolačići mogu biti stalni kolačići koji na računalu korisnika ostaju pohranjeni i nakon posjeta te privremeni kolačići koji se pohranjuju samo tijekom posjeta stranici.

Kolačićima trećih strana udruga Anđeli. se koristi za dobivanje statističkih podataka o posjećenosti i načinu upotrebe naše internet stranice. Podaci koji se prikupljaju uključuju IP adresu korisnika, podatke o pregledniku, jeziku, operativnom sustavu i druge standardne statističke podatke koji se prikupljaju i analiziraju isključivo u anonimnom i masovnom obliku.

Za više informacija o kolačićima i kako se koriste, posjetite našu Izjavu o kolačićima.

Web trgovina

Ukoliko se registrirate i izradite profil člana na internet stranicama u vlasništu Udruga Anđeli  ili naručujete putem naše Web trgovine, morat ćete unijeti osobne podatke u online obrasce. Podaci koje unesete i podaci koji su rezultat obrade Vaše narudžbe (poput broja i statusa narudžbe, podaci o vremenu i načinu isporuke te adresi dostave, e-mail) potrebni su za izvršenje ugovora, odnosno pružanja usluge Web trgovine. Navedene podatke ćemo pohraniti na razdoblje od 3 (tri) godine, osim onih za koje važeći zakonski propisi (pogotovo iz računovodstva) ne nalažu duže razdoblje čuvanja.

Vaši će podaci biti dostavljeni sljedećim kategorijama primatelja u navedenim slučajevima:

i) Podaci koji su potrebni radi isporuke robe bit će dostavljeni špediterima. Napominjemo kako će biti dostavljeni samo oni podaci koji su potrebni za isporuku robe;

ii) U slučaju izravne isporuke Vaši podaci mogu se koristiti u svrhu za koju smo ih dostavili. Naši poslovni partneri također štite sigurnost vaših podataka odgovarajućim i najsuvremenijim tehničkim i organizacijskim mjerama.

Također, napominjemo kako je obrada navedenih podataka potrebna radi sklapanja ugovora. Stoga, ukoliko ne dostavite navedene podatke, nećemo biti u mogućnosti sklopiti ugovor niti obraditi Vašu narudžbu.

Sigurnost

Udruga Anđeli  ulaže velike napore kako bi se osigurala sigurnost osobnih podataka te usklađenost s važećim propisima o zaštiti podataka (poput Opće uredbe o zaštiti podataka, Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka i dr.). Napominjemo kako su Vaši podaci savjesno zaštićeni od gubitka, uništenja, manipulacije, neovlaštenoga pristupa i neovlaštenoga izdavanja. Naši zaposlenici Udruga Anđeli  obvezni su poštivati povjerljivost Vaših podataka i pridržavati se općih akata Udruga Anđeli .Također, Udruga Anđeli koristi najsuvremenije tehničke i organizacijske zaštitne mjere kako bi osiguralo sigurnost Vaših osobnih podataka.

Rok pohranjivanja

Pohranjujemo Vaše podatke do isteka roka od 3 (tri) godine računajući od isteka ugovornog odnosa, osim onih podataka za koje važeći propisi propisuju duži rok pohranjivanja. Vaši podaci se u svrhe izravnog marketinga na temelju legitimnog interesa koriste do isteka roka od 3 (tri) godine računajući od isteka ugovornog odnosa, a kod podataka korisnika 3 (tri) godine nakon prikupljanja istih, osim onih podataka za koje važeći propisi propisuju duži rok pohranjivanja. Ukoliko je prisutna privola za obradu u promidžbene svrhe koja se proteže i na razdoblje koje slijedi nakon propisanog roka, Vaše podatke pohranjujemo sve do povlačenja privole.

Prava korisnika

Korisnik odlučuje koje podatke o sebi čini dostupnima udruzi Anđeli. U slučaju promjene bilo kojeg Vašeg osobnog podatka molimo Vas da o promjenama obavijestite pismenim putem na adresu Udruga Anđeli, Primosrka 10,10000 Zagreb.,kako bismo ispravili ili ažurirali Vaše osobne podatke.

Ovim putem Vas obavještavamo kako imate pravo povući danu privolu u bilo kojem trenutku u cijelosti ili djelomično, na način da se obavijesti Udruga Anđeli, Primosrka 10,10000 Zagreb.,u pisanom ili elektroničkom obliku ili usmenim putem. Nadalje, da po primitku izjave o povlačenju privole, pisanim putem ćemo potvrditi primitak, a osobni podaci koji su obuhvaćeni izjavom o povlačenju se više neće obrađivati počevši od datuma povlačenja privole. Napominjemo kako sve obrade i/ili prijenosi učinjeni do datuma povlačenja privole i dalje će ostati pravno valjani.

Osim prava na povlačenje privole, korisnici, u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka, imaju pravo na pristup i potvrdu od. Udruga Anđeli,.u vezi s osobnim podacima, pravo na ispravak, pravo brisanja (“pravo na zaborav”), pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka te pravo na prigovor. Također, korisnici imaju pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu za zaštitu podataka.

U slučaju da ste odlučili da ne želite dijeliti svoje podatke, molimo Vas uvažite kako možda nećete moći pristupiti nekim dijelovima internet stranica. Korisnici koji odluče da više ne žele primati naše usluge mogu se odjaviti na jednostavan način na stranicama na kojima su se registrirali, ili slanjem obavijesti na Udruga Anđeli, Primosrka 10, 10000 Zagreb, ili e-poštom na coachonyourcouch@gmail.com.

Automatizirana obrada

Napominjemo kako se neki podaci (poput vrste internetskoga preglednika koji rabite, broja posjeta, prosječnog vremena provedenog na stranicama, pregledavani sadržaj i slični) obrađuju automatski prilikom pristupa internet stranicama u  udruge… Navedeni podaci se koriste u svrhu procjene privlačnosti internet stranice u našem vlasništvu. Napominjemo kako korisnik ima pravo da se na njega ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, osim ako je takva odluka potrebna za sklapanje ili izvršenje ugovora između korisnika i. udruge Anđeli, dopuštena hrvatskim pravom ili pravom Unije ili temeljena na izričitoj privoli korisnika.

Organizacija događanja (eventa)

Udruga Anđeli. prilikom organiziranja događanja (eventa) obrađuje osobne podatke sudionika događanja, a koje su sudionici učinili dostupnima društvuUdruge Anđeli . prilikom prijave na iste. Osobni podaci koji se obrađuju, između ostalog uključuju ime i prezime sudionika događanja te fotografiju sudionika s predmetnog događanja (eventa). Također, moguće je da fotografije s događaja (eventa) Udruga Anđeli objavi na Facebook-u, Instagramu  i svojoj internet stranici. Obrada navedenih osobnih podataka je zakonita, s obzirom da je nužna za potrebe legitimnih interesa društva udruge Anđeli Navedeni osobni podaci bit će pohranjeni u skladu s rokovima pohranjivanja navedenima u ovoj Politici zaštite privatnosti.

Obavijest o promjenama i kontakt

Svaka promjena naših izjava i politici zaštite privatnosti i politici kolačića bit će objavljena uz trenutnu izjavu o politici zaštite privatnosti i politici kolačića, na internet straniciUdruge Anđeli. i na drugim mjestima za koje se smatra da su za to prikladna.

Ako imate bilo kakvih pitanja vezanih uz izjave o politici zaštite privatnosti i politici kolačića molimo Vas da nas kontaktirate na:  coachonyourcouch@gmail.com.