Saznaj jesi li ženstvena / muževan!

Test spolnosti ukazuje na to koliko je pojedinac ženstven/muževan i pokazuje postoji li mogućnost da se postane androgino biće što je prema mnogim teoretičarima filozofije i psihologije poželjno.

Prema grčkoj legendi, ljudi su nastali tako što je Zeus prepolovio prvobitna savršena bića – androgine. Ta su bića imala dvije glave, četiri ruke i četiri noge, a bila su sastavljena od jednog muškarca i jedne žene (grč. andros- muškarac i ginosa – žena). Posljedica Zeusove intervencije bio je nastanak želje muškarca i žene za ponovnim spajanjem u jednu cjelinu zbog sjećanja na prvobitno idealno stanje. Otad su ljudska bića u stalnoj potrazi za svojom ‘boljom’ polovicom, za svojim idealnim životnim partnerom, kako bi ponovno bila jedno. Jeste li muškarac ili žena, nije svejedno. Naime, spol je jedan od ključnih elemenata u životu svakog pojedinca jer se proteže kroza svako polje njegova iskustva. No, društvo i danas pred muškarce i žene postavlja različite zahtjeve u pogledu dužnosti i obveza, ali i različita očekivanja o tome kako bi se trebali ponašati te koje bi interese, stajališta i osobine ličnosti trebali imati.

U tradicionalnom društvu od muškarca se očekuje da uzdržava obitelj, bude neovisan, samopouzdan, da ne pokazuje emocije, a od žene da se brine za domaćinstvo, odgaja djecu, bude pažljiva prema drugima, uredna, suosjećajna i slično. Taj skup očekivanja o tome što je prikladno za svaki spol naziva se spolnom ulogom. Stoga se i naše psihološke osobine tradicionalno dijele na maskuline i feminine. Maskulinosti se pripisuju osobine svojstvene muškarcima kao što su odlučnost, agresivnost, ambicioznost, analitičnost i dominantnost, dok se femininosti pripisuju osobine i ponašanja tipična za žene kao što su pokazivanje ljubavi i nježnosti, briga za druge, pasivnost, privrženost obitelji i slično.

Međutim, američka psihologinja Sandra Bem još je sedamdesetih godina u istraživačku i kliničku praksu uvela pojam psihološke androginosti. Smatrala je da su tradicionalne feminine i maskuline uloge ograničavajući činitelji jer onemogućuju pojedincu da se prilagodi specifičnim zahtjevima okoline. Za razliku od spolno tipiziranih pojedinaca, androgini posjeduju u jednakoj mjeri i maskuline i feminine osobine te mogu jednako spremno reagirati u svim životnim situacijama. Zahvaljujući toj fleksibilnosti Bem je zaključila da su androgini pojedinci uspješniji i prilagodljiviji u životu te da najmanje pate od neuroticizma i depresije. Činjenicu da društvo nastoji zaustaviti razvoj polovine potrebnih psiholoških osobina u pojedincu ta znanstvenica smatra tragičnim. Takav pristup dovodi do toga, ističe ta američka psihologinja, da se svi previše oslanjamo na stereotipno maskulino ili feminino osobine, a posljedice su neprilagođenost te opasnost za pojedinca i za društvo.

Kvocijent spolnosti seže od 0-330. Osobe koje su izrazito muževne postižu rezultate od 1-130, one koje su naročito ženstvene postigli su 180-330. Dio između, tzv.overlap koji okarakterizira androginest seže od 150-180 i sretni su oni pojendici koji postižu takav rezultat jer doslovce mogu sa svim ljudima sasvim prirodno funkcionirati i ostavljaju uglavnom odličan dojam muškim i ženskim osobama.