Izražavanje ne samo do govori o kulturi i bontonu nas samih u interakciji s drugima, već nama samima šalje poruku, našoj duši na kojoj se vibraciji i frekvenciji nalazimo. Govor je moćan alat za komunikaciju, kojim otkrivamo najintimnije dijelove sebe.

Poznato je da su afirmacije važne i korisne u privlačenju željenih manifestacija, ali još je važnije kako se ophodimo sami sa sobom, kako se vidimo i koliko se volimo.

Tehnika „ja sam” može se koristiti tijekom meditacije, afirmacija, ali i svakodnevnih unutarnjih razgovora nas samih. Kada se čovjek zaista zapita što misli o sebi i kako se može predstaviti a da se ne radi o zanimanju, često ne znamo što jesmo ili se limitiramo.

U nastavku donosimo prijedloge, pa možete osvještavati svoje dijelove, svoju dušu i svoj put. Ono što govorimo odlazi u našu podsvijest i privlači isto. Biti zahvalan i svjestan privlači upravo to u naš život.

Ja sam predivno biće, izvana i iznutra.
Ja sam šarmantna, simpatična i zabavna.
Ja sam uvijek na pravom mjestu u pravo vrijeme.
Volim sebe.
Nikome ništa ne dugujem objašnjavati.
Volim sebe kakva jesam.
Ništa ne trebam mijenjati.
Imam dovoljno svega za sebe.

Ja sam pobjednik, mogu postići sve što želim.
Ja imam želju pobijediti, mogu sve učiniti što želim. Ja ne odustajem.
Ja sam fokusiran i ne odustajem.
Ja sam ambiciozan.
Ne gledam iza, samo naprijed.


Autor: Andrea Štimac