Riječ chakra znači kotač. Postoji više tumačenja sa znanstvenog i duhovnog te religijskog stajališta što su chakre. Smatra se da su one energetski vrtlog smješten u ljudskog auri. Često se opisuje i kao organ koji prima energiju izvana i usmjerava ju dalje u organizam. Glavne chakre se nalaze na mjestima gdje se nepomične zrake svjetla sijeku dvadeset i jedan put. Dvadeset i jedna sporedna chakra se nalazi na mjestima gdje se energetske zrake sijeku četrnaest puta.

Što je chakra

Chakra je aktivni centar koji prima, usvaja i oslobađa životnu energiju. One su povezane u nizu od temelja kralježnice do vrha glave. Prema nekim vjerovanjima, chakre su stupnjevi svijesti i stanje duše. To su energetska središta profinjene duhovne snage koja djeluju na fizičkom, emocionalnom, misaonom i duhovnom planu. Više o vrstama chakri u sljedećem blogu.


Autor: Andrea Štimac